Tập đoàn Hưng Thịnh bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc mới

Tin Tập đoàn Hưng Thịnh

Ngày 13/12/2023, HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới. Kế hoạch tái cấu trúc mô hình quản trị Tập đoàn Hưng Thịnh đang vào giai đoạn chuyển đổi quyết liệt và toàn diện trên tất cả Khối, Phòng, Ban, Đơn vị và Công ty Thành viên.


Theo đó, ông Võ Văn Thư – Phó Tổng Giám đốc thường trực Hưng Thịnh Land và ông Ngô Hữu Trường được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh cho ông Võ Văn Thư.


Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thuộc kế hoạch kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; trao quyền và nâng tầm lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất phù hợp để dẫn dắt Tập đoàn hoàn thành công cuộc chuyển đổi, tái cấu trúc theo hướng siết chặt quản trị, nhằm thích nghi với giai đoạn hiện tại và vượt qua khó khăn. 

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh cho ông Ngô Hữu Trường.


Việc bổ nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc mới nằm trong kế hoạch tái cấu trúc mô hình quản trị toàn Tập đoàn đang diễn ra rất quyết liệt theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao tính hiệu quả và chặt chẽ của hệ thống và có tính thực chiến cao.

Trước đó, trong quý 3/2023, các hoạt động công bố cơ cấu tổ chức mới và trao quyết định bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự cấp cao cũng diễn ra tại các công ty thành viên chủ chốt của Tập đoàn Hưng Thịnh như Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Incons. 

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Nguyễn Đình Trung chia sẻ: “Trong giai đoạn khủng hoảng, để tồn tại, tiếp tục hoạt động kinh doanh, duy trì công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư, chúng ta bắt buộc phải siết chặt quản trị, tái cấu trúc quyết liệt. Với bộ máy điều hành mới có tính thực chiến cao, đòi hỏi các lãnh đạo phải dấn thân, chủ động, trách nhiệm, đi vào mục tiêu, để cùng đưa Tập đoàn chuyển đổi, thích ứng với giai đoạn này và từng bước vượt qua khó khăn”.

Hoạt động tái cấu trúc quyết liệt của Tập đoàn Hưng Thịnh diễn ra trong bối cảnh Chính phủ, toàn nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực “chạy đua với thời gian” để vượt qua giai đoạn trầm lắng chưa từng có. Hàng loạt chính sách quyết liệt và linh hoạt đã được đưa ra, đặc biệt là các giải pháp tổng lực gỡ khó cho thị trường bất động sản, xây dựng – ngành quyết định phần lớn chất lượng sống của người dân và tương lai phát triển kinh tế - xã hội.