MerryLand Quy Nhơn

Richmond Quy Nhon

 

  MERRYLAND QUY NHƠN - THÀNH PHỐ BÁN ĐẢO DU LỊCH - THƯƠNG MẠI THÔNG MINH
  Vị trí: Hải Giang, Bán đảo Phương Mai, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
•  Quy mô: ~1000ha
•  Số phân khu: 25 phân khu
•  Loại hình: Bizhouse, Condotel, Villas, …
•  Phát triển bởi Hung Thinh Legacy
Dự án khác