Ba Bộ trưởng họp về hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tin thị trường BĐS

Chiều 15/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Lãnh đạo 3 Bộ họp về hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh: VGP/LS

Tham dự phiên họp, về Bộ Tài nguyên và Môi trường có Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân; về Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng; về Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại buổi họp ngày 10/8/2022 và ý kiến của các cơ quan có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại buổi họp ngày 12/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu và đề xuất sửa đổi các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại cuộc họp trong chiều 15/8 giữa 3 Bộ, các đơn vị cùng nhau thảo luận rõ hơn các nội dung về việc áp dụng Luật; về phạm vi quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá; về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất… Bên cạnh đó, 3 Bộ trưởng cùng nhau thảo luận các nội dung về thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có yếu tố nước ngoài; nội dung đất sử dụng cho khu kinh tế và nội dung xử lý chuyển tiếp đối với quy hoạch sử dụng đất.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham vấn các chuyên gia, chính sách trong và ngoài nước để đưa ra được dự thảo và có được các ý kiến ủng hộ, đóng góp cụ thể, xác thực. Tuy nhiên, vẫn còn có các vấn đề chồng chéo, giao thoa giữa những chính sách pháp luật hiện hành, do đó mong muốn lãnh đạo 2 Bộ cùng làm rõ và đưa ra được những ý kiến cụ thể giải quyết những vướng mắc.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là một dự án luật rất khó, liên quan đến vấn đề đất đai, đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa khơi thông được nguồn lực để phát triển đất nước. Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi phương thức, quan điểm, lý luận xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã góp phần để các chính sách pháp luật được hoàn thiện và thống nhất với nhau


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị chuyên môn cùng ngồi lại để đưa ra những quan điểm thống nhất. Về nội dung thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có yếu tố nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần xem xét cụ thể để bảo đảm được với những cam kết mà Việt Nam đã ký với quốc tế. 

Về nội dung xác định phạm vi quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị chuyên môn phải xem xét kỹ dựa trên tiêu chí cách tiếp cận mang lại giá trị sử dụng đất có hiệu quả cao nhất. 

Trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng quy hoạch là phân bổ không gian để cụ thể hoá chiến lược phát triển, do đó các quy hoạch phải được thiết kế đồng bộ với nhau, cùng kế thừa và phát triển.

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, các bên cần thống nhất về các điều khoản áp dụng luật, từ đó sẽ giảm mâu thuẫn, chồng chéo với nhau. Rà soát thêm với các luật, văn bản chính sách có liên quan, bảo đảm phù hợp chủ trương, đường lối của Nghị quyết 18.

Tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành cần tiếp tục họp bàn để thống nhất các nội dung, còn vướng mắc, giao thoa giữa các chính sách pháp luật để đưa nguồn lực đất đai được khơi thông, đóng góp vào sự phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

 

Theo baochinhphu.vn